Wytyczenia i pomiary powykonawcze obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu.

  • Geodezyjne opracowanie projektu oraz tyczenia budynków i budowli, sieci uzbrojenia terenu, dróg, placów, chodników, małej architektury oraz pozostałych elementów zagospodarowania terenu.
  • Inwentaryzację oraz sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla różnego rodzaju obiektów: budynków i budowli, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu oraz innych elementów zagospodarowania terenu.
  • Aktualizacja mapy zasadniczej, ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
  • Zdobyte doświadczenie przy obsługach geodezyjnych wielu różnego rodzaju inwestycji jak drogi, budowle inżynierskie, główne sieci energetyczne, teletechniczne, sanitarne gwarantuje. że nasze usługi będą na najwyższym poziomie.

Kontakty

Geodezja, kartografia - usługi 34-300 Żywiec, ul.Przemysłowa 25/12 kom: 604 808 754